خانه / اشعار / شعر طب آسمانی

شعر طب آسمانی

شعر در مورد طب آسمانی

بسم  الله  الرحمن  الرحیم

هست طب آسمانی از قدیم

طبی که  نبی بگفت ز  معراج

بر طب جهان نشسته چون تاج

از جسم شروع نموده یک جا

سودا  و  دم  و  بلغم  و  صفرا

مرزی که میان روح و جسم نیست

این حمق جدا نموده از کیست

نیست عامل بیماری فقط جسم

یک یک بگویمت به شش قسم

خورشید و زمین و آسمانها

والله اثر گذارده  بر  ما

شک نیست که هست ماورائی

این را نه دواست ،هست دعایی

مرگ  و  مرض  کل  خلقت

در دست حکیمی است با کفایت

یک  درد  دگر  بود  ز  حکمت

درد یست  که  گفته اند  عقوبت

اول حروف هر مصرع میشود:

به طب آسمانی خوش آمدید

درباره ی

همچنین ببینید

چهار مزاج

گویم به نام الله اینجا یه چند کلامی                           نثریست بی بضاعت از ضعف …