خانه / عقوبت گناه (صفحه 3)

عقوبت گناه

گیاهان هم احساس دارند

*** در جمع عشایر عرب نشسته بودیم . صحبت از حرمت بریدن در خت زنده بود . که یکی از بانیان تعریف میکرد و جمع هم تصدیق می کردند .                     -با رفیقم مراد رفته بودیم هیزم بیاریم ،اره برقی داشتیم و با …

ادامه نوشته »

آزار حیوانات۲

*** حاجی را می شناختم رئیس شورای شهر بودو وضع مالیشم خیلی خوب بود . با عصا و پای تو گچ وارد مطب شد . گفتم حاجی چی شدی؟ گفت : شب داشتم با ماشین می رفتم یک تراکتور تو تاریکی اومد وسط جاده ترمز کردم و ماشینم ایر بک …

ادامه نوشته »

آزار حیوانات

بسم الله الرحمن الرحیم *** با ویلچر آوردنش توی مطب … خنده رو بود و با تردید به اطراف نگاه می گرد . پرسبدم برای چی مراجعه کردی ؟ همراهیش گفت : هیچی فقط اومدیم حجامت کنیم. پرسیدم از کی روچرخی؟ گفت : سه ساله . پرسیدم چی شد؟ گفت …

ادامه نوشته »

خوردن مال یتیم

*** بیماری داشتم که از شدت عطش مدام  طلب یخ می کرد وبه قول خودش هفته ای یک کیلو شیر خِشت و جوهر طباشیرمی خورد ولی این عطش حتی برای لحظه ای او را آرام نمی گذاشت .به بسیاری از پزشکان متخصص ، فوق تخصص ، حکیمان و عطاریها مراجعه …

ادامه نوشته »

مقدمه ی عقوبت گناه

بسم الله الرحمن الرحیم  حکیم طب آسمانی در آخرین مرحله درمان به سراغ عقوبت گناه می رود زیرا بسیاری از بلاها و مصیبتها و مخصوصا خیلی از بیماریها بازتاب و کفاره اعمال بد انسانهاست که باعث پاک شدن گناهان می شود و این از لطف و بزرگی پروردگار است که …

ادامه نوشته »