خانه / ویدئوها

ویدئوها

 حکمت گریه کودکانباز هم بگوییم ((( من)))


در شگفتی جهان خلقت


روغن نباتی شرکت صافولانوشابه عقرب را می کشد


دلیل نخوردن ماست های پاستوریزهمراحل تشکیل جنین طبق سوره مومنوننظر پروفسور سمیعی در رابطه با امام رضا(ع)
 

جبر یا اختیار