خانه / ۱۳۹۲ / بهمن

بایگانی ماهانه: بهمن ۱۳۹۲

مراتب نفس

بسم الله الرحمن الرحیم نفس: به ذات انسان و خود او نفس می گوییم.به بیان دیگر هر آنچه قوام  و هستی آدمی به آن است را نفس گویند که اعم از جسم و روح است. نفس نامیه : به مرتبه ای از نفس انسان می گویند که مجرد است.شبیه ترین …

ادامه نوشته »

سیاه دانه

بسم الله الرحمن الرحیم سیاه دانه(جادوی طبیعت)  گرانبها ترین داروی عطا ری و با ارزش ترین گیاه بر روی زمین سیاه دانه است. سیاه دانه آمیزه پیچیده  بیش از ۱۰۰گونه ماده مختلف است که هنوز برخی از آنها تا بحال شناخته نشده اند.۲۱ درصد پرو تئین، ۳۵درصدبه طور اعم چربیهای …

ادامه نوشته »

عدل

بسم الله الرحمن الرحیم مطالبی که در این مبحث می خوانیم : عدالت – طبقات مردم در تعادل جسمی و روحی – کمال از دیدگاههای مختلف – آدم خوبا – چه کسانی توانایی فراگیری علوم را دارند – فرق بین علم و معرفت – چگونه عالم بی عمل می تواند …

ادامه نوشته »

فرق بین علم و معرفت

فرق بین علم و معرفت چیست؟ علم از طریق شنیدن، خواندن و معرفت از طریق دیدن، لمس کردن حاصل می‌گردد. پس علم عبارت است از آگاهی بوجود کلی و اجمالی چیزی و معرفت عبارت است از آگاهی بوجود مصداق خارجی و تفصیلی آن، علم از طریق نظر با چشم سر، …

ادامه نوشته »

جنگ غذایی

بسم الله الرحمن الرحیم   جنگ غذایی اول بسم الله الرحمن الرحیم اولین جنگ غذایی در جهان چون مغول گشت حمله ور در این وطن از دوازده سال به بالا را بکشت جز زنان و کودکان،سالخوردگان وندر آن دوران تلخ و شوم و نحس پیرمردان که بُدند ارکان علم کودکان …

ادامه نوشته »

غیبت

غیبت یعنی : ۱-سخن گفتن درغیاب دیگری بگونه ای که اگرآن غایب این سخن رابشنودناراحت شود. ۲- عیوب دیگران رابرملا  ورازشان رافاش نمودن.۳-  کنایهوطعنه زدن باایما واشاره. عوامل غیبت ۱ـ عوام بودن وبرحسب عادت یا تقلید ازدیگران ؛بیکاری وبی هدفی.۲ـ حسادت.  3ـ خودنمایی. ۴ـ مسخره کردن.    5 ـ تعجب.۶ـ تَجَسُس.      …

ادامه نوشته »

غم و اندوه

عوامل ۱-گناه ،مخصوصا ظلم.۲- شکست در زندگی. ۳- از دست دادن نعمتها. ۴- نداشتن رابطه ی معنوی با خداوند. ۵- بیماری جسمی و روحی.   6- شکرگذار نبودن.   7- نا امیدی    8- عادت به موسیقی.    9- جهل. ۱۰- حرص ، طمع و دوستی دنیا.۱۱- توکل نداشتن.     12- غضب کردن بی …

ادامه نوشته »